Metsämäki-Bradshaw taidekokoelma: Sukupolvien saari

04.06.2024 - 16.06.2024
Galleria Lennätin

FI

Sukupolvien saari: Metsämäki-Bradshaw taidekokoelma

Tämä näyttely esittelee taidekokoelman, jota Paavo Metsämäki ja Gun-Britt Thun-Metsämäki alkoivat kerätä 1980-luvun lopulla. Kokoelma koostuu pääasiassa Harakan saarella työskennelleiden tai työskentelevien taiteilijoiden teoksista. Mukana on myös teoksia taiteilijoilta, jotka eivät ole koskaan työskennelleet saarella, mutta joilla on yhteys saareen.

Vuonna 1988 Helsingin kaupunki otti Harakan saaren haltuunsa puolustusvoimilta. Paavo sai tietää vahtimestarin työpaikasta perheystävältään Marianna Kajantieltä. Hän haki paikkaa, sai sen ja muutti Harakan saarelle yhdessä Gun-Britin ja heidän lapsensa Saaran kanssa joulun aikaan samana vuonna.

Saara kasvoi saarella ja rakasti sen tutkimista puissa kiipeillen ja uiden äitinsä kanssa Silokallioilla. Hänen isänsä kalasti verkoilla kesäisin meressä ja talvisin jään alla.

Kun Paavo menehtyi kesäkuussa 2008, Saara ja hänen miehensä Eddy Bradshaw päättivät muuttaa Harakan saarelle Lontoosta yhdessä yksivuotiaan tyttärensä Lilyn kanssa. He ovat asuneet ja työskennelleet saarella siitä lähtien. Perhe kasvoi Poppyn syntymän myötä toukokuussa 2011 ja Holly syntyi tammikuussa 2013.

Saara ja Eddy ovat jatkaneet taidekokoelman laajentamista, ja siihen kuuluu nyt monenlaisia maalauksia, kirjoja, lasitaidetta ja veistoksia. He ovat iloisia voidessaan jakaa kokoelman tarinan kanssanne.

 

Näyttelyn taiteilijat: Sirkku Ala-Harja, Osmo Kivimäki, Rafael Wardi, EGS, Päivi Maunu, Kimmo Kaivanto, Iiris Hälli, Tuula Närhinen, Tero Kontinen, Emmi Jormalainen, Marika Maijala, Kristiina Lähde, Matti Mattson, Mari Räsänen, Olof Kangas, Leena Lukkarinen, Markku Susimäki, Jukka Muhonen, Kaisaleena Mäkelä, Brita Flander, Virpi Vesanen-Laukkanen, Merja Winqvist, Pekka Luhta, Kai Rentola

Näyttely on avoinna 4.-16.6. klo 12-17.
Helsinki-päivänä 12.6. Galleriassa toimii pop-up kesäkahvila klo 14-18.

***

Yhteysvene lähtee Kaivopuiston laiturista, Café Ursulan vierestä tasalta ja puolelta (klo 14.30 ei vuoroa).
Aikuisen meno-paluu 6,5 €. Lapset ja eläkeläiset 4,5 €.
Veneessä käy vain korttimaksu tai mobilepay.
Nosta laiturin valkoinen viitta ylös, jotta vene tietää tulla hakemaan.

Yhteysveneen aikataulu

 

 

SVE

Generationernas ö: Metsämäki-Bradshaw konstsamling

Denna utställning visar den konstsamling som Paavo Metsämäki och Gun-Britt Thun-Metsämäki, började samla på 1980-talet. Samlingen innehåller främst verk av konstnärer som har haft eller har ateljéer på Stora Räntan. Den innehåller också verk av konstnärer som har en koppling till ön, även om de aldrig har arbetat där.

1988 tog Helsingfors stad över Stora Räntan från försvaret. Paavo fick veta om vaktmästartjänsten från en familjevän, Marianna Kajantie. Han ansökte, fick jobbet och flyttade till Stora Räntan med Gun-Britt och deras barn Saara runt jul det året.

Saara växte upp på ön och älskade att utforska, från att klättra i träd till att simma med sin mamma vid Silokalliot. Hennes far brukade fiska på sommaren med nät i havet och på vintern med nät under isen.

Efter att Paavo gick bort i juni 2008 bestämde sig Saara och hennes man Eddy Bradshaw för att flytta till Stora Räntan från London med sin ettåriga dotter, Lily. De har bott och arbetat på ön sedan dess. Deras familj växte med Poppys födelse i maj 2011 och Hollys födelse i januari 2013.

Saara och Eddy har fortsatt att utöka konstsamlingen, som nu inkluderar en mångfald av målningar, böcker, glaskonst och skulpturer. De är glada att kunna dela historien om deras samling med er.

 

Konstnärerna i utställningen: Sirkku Ala-Harja, Osmo Kivimäki, Rafael Wardi, EGS, Päivi Maunu, Kimmo Kaivanto, Iiris Hälli, Tuula Närhinen, Tero Kontinen, Emmi Jormalainen, Marika Maijala, Kristiina Lähde, Matti Mattson, Mari Räsänen, Olof Kangas, Leena Lukkarinen, Markku Susimäki, Jukka Muhonen, Kaisaleena Mäkelä, Brita Flander, Virpi Vesanen-Laukkanen, Merja Winqvist, Pekka Luhta, Kai Rentola

 

ENG

Island of Generations: The Metsämäki-Bradshaw Art Collection

This exhibition features the artwork collection started by Paavo Metsämäki and Gun-Britt Thun-Metsämäki, in the late 1980s. The collection mainly includes works by artists who have had or currently have studios on Harakka Island. It also features pieces from artists who have a connection to the island, even if they have never worked there.

In 1988, the City of Helsinki took over Harakka Island from the Defense Forces. Paavo Metsämäki learned about the job of a caretaker from a family friend, Marianna Kajantie. He applied, got the job, and moved to Harakka Island with Gun-Britt and their child Saara around Christmas of that year.

Saara grew up on the island, loving all the exploring she could do—from climbing trees to swimming with her mother at Silokalliot. Her father used to fish in summer with nets in the sea and in winter with nets under the ice.

After Paavo passed away in June 2008, Saara and her husband Eddy Bradshaw decided to move from London to Harakka Island with their one-year-old daughter, Lily. They have lived and worked on the island ever since. Their family grew with the births of Poppy in May 2011 and Holly in January 2013.

Saara and Eddy have continued to build the art collection, which now includes a diverse range of paintings, books, glass pieces, and sculptures, and are delighted to share the story of their collection with you.

 

Artists in the exhibition: Sirkku Ala-Harja, Osmo Kivimäki, Rafael Wardi, EGS, Päivi Maunu, Kimmo Kaivanto, Iiris Hälli, Tuula Närhinen, Tero Kontinen, Emmi Jormalainen, Marika Maijala, Kristiina Lähde, Matti Mattson, Mari Räsänen, Olof Kangas, Leena Lukkarinen, Markku Susimäki, Jukka Muhonen, Kaisaleena Mäkelä, Brita Flander, Virpi Vesanen-Laukkanen, Merja Winqvist, Pekka Luhta, Kai Rentola

The exhibition is open 4.-16.6. at 12-17. 
During the Helsinki Day 12.6. a pop-up café is open in the Gallery space at 14-18.

***

The connecting boat departs from the Kaivopuisto pier, next to Café Ursula at even hours and at half (no service at 14.30).
Adult return fare 6,5 €. Children and pensioners 4,5 €.
Only card payment or mobilepay is accepted on the boat.
Lift up the white cape on the pier so that the boat knows to come and pick you up.

Ferry schedule

Harakan taiteilijatalo