AAH — Art Archipelago Helsinki

01.09.2023 - 01.09.2123

Harakan Taiteilijatalo on osa AAH -verkostoa!

AAH — ART ARCHIPELAGO HELSINKI on uusi verkosto, joka tuo yhteen Helsingin saariston riippumattomia taidetoimijoita, taiteilijoita ja saariston oleellisia tomintoja ylläpitäviä tahoja. Helsingin saaristo on paitsi monen koti, työhuone ja oleellinen osa taiteellista praktiikkaa. Lisäksi saaristo on risteävien intressien ja poliittisten päätösten kohde, joissa saariston tärkeyttä taiteen ja kulttuurin näkökulmasta ei aina tunnisteta. AAH tekee lähisaarissa ja merellisessä ympäristössä tapahtuvaa taiteellista työskentelyä ja ajattelua näkyväksi. Verkosto tukee saaristossa tapahtuvaa yhteistyötä, organisoitumista ja tiedon vaihtoa, mutta myös koordinoi yleisölle avoimia ja ilmaisia tapahtumia, jotka alkavat elokuussa 2023. Jo käynnissä olevaa ohjelmaa voi seurata joko verkoston nettisivuilta artarchipelago.org tai Instagramissa @aah_helsinki.

AAH-verkoston perustan muodostavat Suomenlinnassa toimivat, kansainväliseen taidetoimintaan keskittynyt HIAP – Helsinki International Artist Programme, pitkän linjan taideoppilaitos Taidekoulu Maa, Lasistudio Hytti, keramiikkatyöhuone Pot Viapori, Suomenlinnan Studio, Harakan saaressa työskentelevien taiteilijoiden yhdistys Harakka ry ja Kokeellisten taiteiden nomadinen akatemia, vuodesta 2022 lähtien avointa yleisöohjelmaa järjestänyt Vartiosaari
Artists ry, sekä uusi poikkitaiteellinen alusta Kitchen Lab Tarvo. Kesäkuussa 2023 perustettu verkosto on avoin alusta niille, joiden toimintaa ja sijaintia yhdistää meri. Verkostoa on ollut mukana käynnistämässä Porin kulttuurisäätö ry, jonka työhuone sijaitsee Lapinlahdessa ja joiden jäsenet kuratoivat Harakan saaressa syyskuussa 2023 avautuvan Taiteilijoiden saari -ryhmänäyttelyn. AAH — ART ARCHIPELAGO HELSINGIN logon on suunnitellut Rastapunka.

***

Harakka Artists’ House is part of the AAH network!

AAH — ART ARCHIPELAGO HELSINKI is a new network bringing together independent art initiatives, artists, and other essential agents operating on the islands. The Helsinki archipelago is a unique nature and recreational destination, but it is also a home, a studio space, and a crucial part of artistic identities and practices of many. The archipelago is also a subject of intersecting interests and political decision-making that do not always recognise the importance of the archipelago from an artistic and cultural perspective. AAH makes artistic work, research and communities in the nearby islands visible. The network supports collaboration, organisation and exchange of information in the archipelago, but also coordinates and promotes events open to
the public, starting in August 2023. You can follow the already ongoing Summer programme on the network’s website: artarchipelago.org or via Instagram: @aah_helsinki.

AAH currently consists of the Helsinki International Artist Programme (HIAP), Art School Maa, Lasistudio Hytti, Suomenlinnan Studio, and the ceramic studio Pot Viapori on Suomenlinna, Harakka Artists’ House and Nomadic academy of experimental arts on the island of Harakka, Vartiosaari Artists ry on Vartiosaari island, and and a recent multidiciplinary platform Kitchen Lab Tarvo. Launched in June 2023, the network is an open platform for those whose activities
and locations are connected by the sea. The network is initiated in collaboration with Pori kulttuurisäätö ry based in Lapinlahti and whose members are curating the upcoming Artists’ Island group exhibition opening on Harakka island in September 2023. The logo for AAH -– ART ARCHIPELAGO HELSINKI is designed by Rastapunka.

Harakan taiteilijatalo