Annette Arlander


ANNETTE ARLANDER (född 1956) är konstnär, forskare och pedagog. Hon tillhör pionjärerna för performance konst i Finland och föregångarna för konstnärlig forskning. Arlander är utbildad som teaterregissör, filosofie magister och doktor i teaterkonst. Hon verkade som professor i performance konst och teori vid Teaterhögskolan i Helsingfors 2001-2013. Arlanders konstnärliga verksamhet fokuserar på frågan hur uppföra landskap, med hjälp av video eller bandat tal. Hennes forskningsintressen är relaterade till konstnärlig forskning, performance studies och miljön.

Lite bakgrund med egna ord:

Jag utexaminerades från regilinjen vid Teaterhögskolan 1981 och blev doktor i teaterkonst 1999. Jag har regisserat föreställningar för såväl finskspråkiga som svenskspråkiga teatrar och skapat föreställningar med oberoende produktionsgrupper. Jag har också regisserat och dramatiserat hörspel för Rundradion, till att börja med på svenska, senare mest på finska. Min första regi var “Backantinnorna” av Euripides 1978 i Brunnsparken med den svenska Studentteatern. På 1980-talet verkade jag aktivt i performancegruppen HOMO $ och har kanske därför under årens lopp skämtsamt kallats "avantgardets prästinna", men också "årets regissör" (1996). På 1990-talet forskade jag i spelplatsens möjligheter, användningen av sk. found spaces och intresserade mig för platsspecifika föreställningar. Jag skrev också min första bok "Esitys tilana" (Föreställningen som rum), utgiven 1998.
Från och med år 2000 har jag gjort mina konstnärliga arbeten inom bildkonsten och skapat föreställningar av landskap med hjälp av video eller ljud. Mina forskningsintressen kan summeras i rubriken till antologin "Performing Landscape - Notes on Site-specific Work and Artistic Research (Texts 2001-2011)” (Theatre Academy 2012).

Kort CV om konstnärlig verksamhet
Publikationer