Annette Arlander

Raukar (2007)

Video (2 x 7,30 min.), stillbilder på aluminium (à 32 x 40 cm) och OH-film

Verket utfördes och videofilmades i juli 2006 i Folhammar på Gotlands östkust.
Raukar är kalkstensstoder, kvarlämningar av forntida korallrev, som uppstått då de mjukare stenarterna har nötts bort omkring dem.

Visad på utställningen Havslandskap på Stora Räntan 20.5. – 2.9.2007