Annette Arlander
DEN ÅNGANDE JORDEN
MUU galleri 28.9. - 17.10.2012 

DEN ÅNGANDE JORDEN
Den ångande, stinkande jorden på de platser där jag valde att uppträda för videokameran fick mig att inse att planeten är ständigt aktiv, levande och obeständig. I Furnas på Azorerna mötte jag moln av ånga mitt i byn. Bubblande hål i marken med kokande svavelhaltigt vatten pyste ur sig stora vita moln av ånga. Små rökslingor, likt begynnande skogsbränder, men fuktiga, dök upp här och där på marken. Jag beslöt att leta upp andra vulkaniska områden, som Krýsuvik på Island och Vulcano, en av Lipari-öarna norr om Sicilien. Där ångade hela landskapet; en ständig ström av ångor avslöjar den verksamhet som koncentre­rats och pressats samman inne i jorden och skapar en upplevelse av återhållet kaos.

läs mera>>>>