ANNETTE ARLANDER (s. 1956) on taiteilija, tutkija ja opettaja, joka kuuluu suomalaisen esitys- ja performanssitaiteen uranuurtajiin ja taiteellisen tutkimuksen edelläkävijöihin. Arlander on koulutukseltaan teatteriohjaaja, filosofian maisteri ja teatteritaiteen tohtori. Hän toimi esitystaiteen ja -teorian professorina Teatterikorkeakoulussa, Helsingissä 2001-2013. Arlanderin taiteellinen toiminta keskittyy kysymykseen miten esityksellistää maisema videon tai äänitetyn puheen avulla. Hänen tutkimusintressinsä liittyvät taiteelliseen tutkimukseen, esitystutkimukseen (performance studies) ja ympäristöön.

Hiukan taustaa, omin sanoin:

Valmistuin teatteriohjaajaksi 1981 ja teatteritaiteen tohtoriksi 1999. Olen ohjannut esityksiä sekä suomenkielisille että ruotsinkielisille teattereille, ja vapaita tuotantoja eri kokoonpanoille. Olen myös ohjannut ja kirjoittanut tai dramatisoinut kuunnelmia Yleisradiolle aluksi ruotsinkielellä ja sittemmin etupäässä suomenkielellä.
Ensimmäinen ohjaukseni oli Euripideen "Backantinnorna" 1978 ruotsinkieliselle ylioppilasteatterille Helsingin Kaivopuistossa. 1980-luvulla toimin aktiivisesti performanssiryhmässä Homo $ ja ehkä osin sen vuoksi minua on vuosien mittaan, puolileikillisesti, kutsuttu "avantgarden papittareksi", mutta myös "vuoden ohjaajaksi" (1996). 1990-luvulla tutkin esitystilaan sisältyviä mahdollisuuksia, ns. löydettyjen tilojen käyttöä ja kiinnostuin paikkaerityisistä esityksistä. Kirjoitin myös ensimmäisen kirjani "Esitys tilana" (Teak 1998).
Vuoden 2000 jälkeen olen tehnyt taiteelliset työni kuvataiteen viitekehyksessä ja pyrkinyt esityksellistämään maisemaa videon tai äänitöiden avulla. Tutkimukselliset kiinnostukseni voi tiivistää kirjoituskokoelmani otsikkoon "Performing Landscape - Notes on Site-specific Work and Artistic Research (Texts 2001-2011)” (Theatre Academy 2012).

Tiivis taiteellisen toiminnan CV
Julkaisuluettelo